Pronari i shtëpisë shkollë

Pallati i Rilindjes

Administratë

Enti i Kosovës për botimin e teksteve dhe mjeteve mësimore-Libri Shkollor

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

qershor 2023 - qershor 2023

Përdorimi i shtëpisë sot

Gjendja e shtëpisë sot

Adresa

Rr. Dritan Hoxha, Lakrishtë, Prishtinë