Pronari i shtëpisë shkollë

Shkolla fillore "Elena Gjika"

Shkollë e mesme

Shkolla e mesme elektroteknike "Gjin Gazulli"

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

nëntor 1992 - nëntor 1992

Përdorimi i shtëpisë sot

Institucion

Gjendja e shtëpisë sot

E renovuar

Adresa

Rr. Zejnel Salihu", Qyteti i Vjetër, Prishtinë