Shkollë e mesme

Shkolla e mesme elektroteknike "Gjin Gazulli"

01

Adresa

Rr. Xhavit Ahmeti, Taslixhe, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

janar 1992 - korrik 1992

02

Adresa

Rr. Xhavit Ahmeti, Taslixhe, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

janar 1992 - korrik 1992

03

Adresa

Rr. Dr. Shpëtim Robaj, Sofalia, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

tetor 2023 - tetor 2023

04

Adresa

Rr. Lecë Gradinca, Sofalia, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

shtator 1998 - mars 1999

05

Adresa

Rr. Ismail Dumoshi, Vellusha, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

nëntor 1992 - nëntor 1992

06

Adresa

Rr. Hamëz Jashari, Dodona, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

janar 1992 - korrik 1992

07

Adresa

Rr. Zejnel Salihu", Qyteti i Vjetër, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

nëntor 1992 - nëntor 1992

08

Adresa

Rr. Shaip Kamberi, Velania, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

tetor 2023 - tetor 2023