Shkollë e mesme

Shkolla e mesme elektroteknike "Gjin Gazulli"

01

Adresa

Rr. Xhavit Ahmeti, Taslixhe, Prishtinë

02

Adresa

Rr. Xhavit Ahmeti, Taslixhe, Prishtinë

03

Adresa

Rr. Dr. Shpëtim Robaj, Sofalia, Prishtinë

04

Adresa

Rr. Lecë Gradinca, Sofalia, Prishtinë

05

Adresa

Rr. Ismail Dumoshi, Vellusha, Prishtinë

06

Adresa

Rr. Hamëz Jashari, Dodona, Prishtinë

07

Adresa

Rr. Zejnel Salihu", Qyteti i Vjetër, Prishtinë

08

Adresa

Rr. Shaip Kamberi, Velania, Prishtinë