Pronari i shtëpisë shkollë

Shkolla e mesme elektroteknike "Gjin Gazulli"

Shkollë e mesme

Shkolla e mesme elektroteknike "Gjin Gazulli"

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

qershor 2023 - qershor 2023

Përdorimi i shtëpisë sot

Institucion

Gjendja e shtëpisë sot

E renovuar

Adresa

Rr. Dr. Shpëtim Robaj, Sofalia, Prishtinë