Pronari i shtëpisë shkollë

Bajram Kastrati

Shkollë e mesme

Shkolla e mesme elektroteknike "Gjin Gazulli"

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

janar 1992 - korrik 1992

Përdorimi i shtëpisë sot

Banim

Gjendja e shtëpisë sot

E renovuar

Adresa

Rr. Xhavit Ahmeti, Taslixhe, Prishtinë