Pronari i shtëpisë shkollë

Shefki Makolli

Shkollë e mesme

Shkolla e mesme elektroteknike "Gjin Gazulli"

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

shtator 1998 - mars 1999

Përdorimi i shtëpisë sot

Banim

Gjendja e shtëpisë sot

E renovuar

Adresa

Rr. Lecë Gradinca, Sofalia, Prishtinë