Pronari i shtëpisë shkollë

Nazmi Ismajli

Universitet

Fakulteti Ekonomik

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - korrik 1992

Përdorimi i shtëpisë sot

Afarizëm

Gjendja e shtëpisë sot

E renovuar

Adresa

Rr. Ibrahim Lutfiu, Qyteti i Vjetër, Prishtinë