Pronari i shtëpisë shkollë

Nazmi Zhushi

Universitet

Fakulteti Ekonomik

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - mars 1999

Përdorimi i shtëpisë sot

Banim

Gjendja e shtëpisë sot

Nuk ekziston

Adresa

Rr. Bajram Bahtiri, Qyteti i Vjetër, Prishtinë