Pronari i shtëpisë shkollë

Petrit

Universitet

Fakulteti Ekonomik

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - qershor 1998

Adresa

Rr. Bekim Berisha, Arbëria 2, Prishtinë