Universitet

Fakulteti Ekonomik

01

Adresa

Rr. Eduard Lir, nr. 26, Arbëria 2, Prishtinë

02

Adresa

Rr. Johan Gëte, nr. 5, Arbëria 2, Prishtinë

03

Adresa

Rr. Ismail Qemali, nr. 18, Arbëria 2, Prishtinë

04

Adresa

Rr. Ferhat Draga, nr. 103, Aktash, Prishtinë

05

Adresa

Rr. Ferhat Draga, nr. 127, Aktash, Prishtinë

06

Adresa

Rr. Bajram Bahtiri, Qyteti i Vjetër, Prishtinë

07

Adresa

Rr. Ismail Qemali, Arbëria 2, Prishtinë

08

Adresa

Rr. Aleksandër Stipçeviq, Qendra 2, Prishtinë

09

Adresa

Rr. Azem Jashanica, Arbëria 2, Prishtinë