Pronari i shtëpisë shkollë

Ibrahim

Universitet

Fakulteti Ekonomik

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

tetor 1994 - qershor 1998

Adresa

Rr. Azem Jashanica, Arbëria 2, Prishtinë