Administratë

Këshilli për Shëndetësi i Komunës së Prishtinës

01

Adresa

Rr. Sheh Myhedini, Kodra e Trimave 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

shkurt 1992 - mars 1999

02

Adresa

Rr. Bedri Gjini, Kodra e Trimave 1, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

tetor 1992 - mars 1999

03

Adresa

Rr. Bajram Bahtiri, Medresa, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

prill 1992 - mars 1999

04

Adresa

Rr. UÇK, Qendra 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

qershor 2023 - qershor 2023

05

Adresa

Rr. Abdullah Tahiri, Qyteti i Vjetër, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

shkurt 1992 - mars 1999

06

Adresa

Rr. Isa Kastrati, Muhaxherët, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

shtator 1992 - mars 1999

07

Adresa

Rr. Arkitekt Karl Gega, Muhaxherët, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

shtator 1992 - mars 1999

08

Adresa

Rr. Enver Maloku, Kodra e Diellit 1, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

shtator 1992 - mars 1999

09

Adresa

Rr. Imzot Nikë Prela, Ulpiana, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

qershor 2023 - qershor 2023