Pronari i shtëpisë shkollë

Nuhi Rama

Universitet

Fakulteti i Bujqësisë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - korrik 1992

Adresa

Rr. Bajram Bahtiri, Medresa, Prishtinë