Pronari i shtëpisë shkollë

Nazmi Beselica

Universitet

Fakulteti i Bujqësisë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

shkurt 1992 - korrik 1992

Adresa

Rr. Gazmend Zajmi, Aktash, Prishtinë