Universitet

Fakulteti i Bujqësisë

01

Adresa

Rr. Skënder Luarasi, nr. 58, Kodra e Trimave 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - korrik 1992

02

Adresa

Rr. Yllka Domi, nr. 2, Arbëria 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - korrik 1992

03

Adresa

Rr. Ferhat Draga, nr. 112, Aktash, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - korrik 1992

04

Adresa

Rr. Ferhat Draga, nr. 51, Aktash, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - korrik 1993

05

Adresa

Rr. Thimi Mitko, Aktash, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

tetor 1993 - qershor 1994

06

Adresa

Rr. Gjergj Balsha, Arbëria 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

qershor 2023 - qershor 2023

07

Adresa

Rr. 12 Qershori, Kalabria, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

qershor 2023 - qershor 2023

08

Adresa

Rr. Ferhat Draga, Aktash, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - korrik 1992

09

Adresa

Rr. Rene Dekarti, Muhaxherët, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

tetor 1993 - qershor 1995