Pronari i shtëpisë shkollë

Fakulteti i Bujqësisë

Universitet

Fakulteti i Bujqësisë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

qershor 2023 - qershor 2023

Përdorimi i shtëpisë sot

Institucion

Gjendja e shtëpisë sot

Adresa

Rr. 12 Qershori, Kalabria, Prishtinë