Pronari i shtëpisë shkollë

Faik Aliu

Shkollë fillore

Shkolla fillore "Abetarja"

Viti shkollor

1995/1996, 1996/1997, 1997/1998 dhe 1998/1999

Përdorimi i shtëpisë sot

Tjetër

Gjendja e shtëpisë sot

Nuk ekziston

Adresa

Rr. Ismaij Sahiti, Softaj, Ferizaj

Big House

ShtËpitË tjera ku ËshtË mbajtË mËsimi

Shkolla fillore "Abetarja"