Pronari i shtëpisë shkollë

Shkolla e mesme e makinerisë "Shtjefën Gjeçovi"

Shkollë e mesme

Shkolla e mesme e makinerisë "Shtjefën Gjeçovi"

Gjendja e shtëpisë sot

E renovuar

Adresa

Rr. Viktor Majer, Lakrishtë, Prishtinë