Pronari i shtëpisë shkollë

Hamdi Terziqi

Shkollë e mesme

Shkolla e mesme e makinerisë "Shtjefën Gjeçovi"

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

shkurt 1994 - korrik 1996

Përdorimi i shtëpisë sot

Banim

Gjendja e shtëpisë sot

E pandryshuar

Adresa

Rr. Xhemajli Berisha, Velania, Prishtinë