Shkollë e mesme

Shkolla e mesme e makinerisë "Shtjefën Gjeçovi"

01

Adresa

Rr. Xhemajli Berisha, Velania, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

shkurt 1994 - korrik 1996

02

Adresa

Rr. Ismail Qemali, Arbëria 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

janar 1992 - mars 1999

03

Adresa

Rr. Ismail Qemali, nr. 92, Arbëria 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

janar 1992 - korrik 1992

04

Adresa

Rr. Bedri Gjini, Kodra e Trimave 1, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

shtator 1993 - dhjetor 1993

05

Adresa

Rr. Bajram Bahtiri, Medresa, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

qershor 2023 - qershor 2023

06

Adresa

Rr. Arben Xheladin, nr. 85, Arbëria 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

janar 1992 - korrik 1992

07

Adresa

Rr. Ismail Qemali, nr. 136, Arbëria 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

janar 1992 - korrik 1992

08

Adresa

Rr. Ismail Qemali, nr. 122, Arbëria 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

janar 1992 - korrik 1992

09

Adresa

Rr. Azem Jashanica, Arbëria 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

janar 1992 - korrik 1992