Pronari i shtëpisë shkollë

Selatin Novosella

Shkollë e mesme

Gjimnazi i Filologjisë "Eqrem Çabej"

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

janar 1992 - korrik 1992

Adresa

Rr. Afrim Loxha, Vellusha, Prishtinë