Pronari i shtëpisë shkollë

Halit Elshani

Shkollë e mesme

Gjimnazi i filologjisë "Eqrem Çabej"

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

janar 1992 - korrik 1992

Përdorimi i shtëpisë sot

Banim

Gjendja e shtëpisë sot

E pandryshuar

Adresa

Rr. Xhavit Ahmeti, Taslixhe, Prishtinë