Shkollë e mesme

Gjimnazi i filologjisë "Eqrem Çabej"

01

Adresa

Rr. Gazmend Zajmi, Muhaxherët, Prishtinë

02

Adresa

Rr. Xhavit Ahmeti, nr.16, Taslixhe, Prishtinë

03

Adresa

Rr. Xhavit Ahmeti, Taslixhe, Prishtinë

04

Adresa

Rr. Xhavit Ahmeti, Vreshtat, Prishtinë

05

Adresa

Rr. Xhavit Ahmeti, Taslixhe, Prishtinë

06

Adresa

Rr. Xhavit Ahmeti, Taslixhe, Prishtinë

07

Adresa

Rr. Ismet Krasniqi, nr. 257, Kodra e Trimave 1, Prishtinë

08

Adresa

Rr. Ismet Dërguti, Kodra e Trimave 2, Prishtinë

09

Adresa

Rr. Afrim Loxha, Vellusha, Prishtinë