Pronari i shtëpisë shkollë

Arif Krasniqi

Universitet

Fakulteti Juridik

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - qershor 1992

Përdorimi i shtëpisë sot

Gjendja e shtëpisë sot

Adresa

Rr. Ali Ahmeti, Muhaxherët, Prishtinë