Pronari i shtëpisë shkollë

Arif Krasniqi

Universitet

Fakulteti Juridik

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - qershor 1992

Adresa

Rr. Ali Ahmeti, Muhaxherët, Prishtinë