Universitet

Fakulteti Juridik

01

Adresa

Rr. Shaip Kamberi, Muhaxherët, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

tetor 1992 - qershor 1994

02

Adresa

Rr. Çeta e Llapit, nr. 7, Kodra e Trimave 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

dhjetor 2023 - dhjetor 2023

03

Adresa

Rr. Mustafë Veselaj, nr. 29, Medresa, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

dhjetor 2023 - dhjetor 2023

04

Adresa

Rr. Aleksandër Stipçeviq, Qendra 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

dhjetor 2023 - dhjetor 2023

05

Adresa

Rr. Emrush Miftari, Velania, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

tetor 1992 - mars 1999

06

Adresa

Rr. Xhemajli Berisha, Velania, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - qershor 1992

07

Adresa

Rr. Ali Ahmeti, Muhaxherët, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - qershor 1992

08

Adresa

Rr. Shaip Kamberi, Velania, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

tetor 1993 - qershor 1994

09

Adresa

Rr. Emrush Miftari, Velania, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

tetor 1994 - mars 1999