Pronari i shtëpisë shkollë

Fakulteti Juridik

Universitet

Fakulteti Juridik

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

qershor 2023 - qershor 2023

Përdorimi i shtëpisë sot

Institucion

Gjendja e shtëpisë sot

Adresa

Rr. Aleksandër Stipçeviq, Qendra 2, Prishtinë