Pronari i shtëpisë shkollë

Shoqata e Kompozitorëve të Kosovës

Universitet

Fakulteti i Arteve

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - mars 1999

Përdorimi i shtëpisë sot

Institucion

Gjendja e shtëpisë sot

E renovuar

Adresa

Rr. Universiteti, Qendra 2, Prishtinë