Pronari i shtëpisë shkollë

Fakulteti i Arteve

Universitet

Fakulteti i Arteve

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

qershor 2023 - qershor 2023

Përdorimi i shtëpisë sot

Institucion

Gjendja e shtëpisë sot

Adresa

Rr. Agim Ramadani, Qendra 2, Prishtinë