Universitet

Fakulteti i Arteve

01

Adresa

Rr. Bekim Berisha, nr. 32, Arbëria 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - qershor 1992

02

Adresa

Rr. Bedri Gjini, Kodra e Trimave 1, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

tetor 1993 - gusht 1994

03

Adresa

Rr. Agim Ramadani, Qendra 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

dhjetor 2023 - dhjetor 2023

04

Adresa

Rr. Universiteti, Qendra 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - mars 1999

05

Adresa

Rr. Shaip Kamberi, Velania, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

tetor 1995 - mars 1999

06

Adresa

Rr. Xhelal Mitrovica, Vellusha, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - mars 1999

07

Adresa

Rr. Rinia, Lakrishtë, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

tetor 1994 - qershor 1996

08

Adresa

Rr. Isa Kastrati, Muhaxherët, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

tetor 1996 - gusht 1997