Pronari i shtëpisë shkollë

Shkolla fillore "Iliria"

Universitet

Fakulteti i Kulturës Fizike

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - mars 1999

Përdorimi i shtëpisë sot

Institucion

Gjendja e shtëpisë sot

E renovuar

Adresa

Rr. Isa Kastrati, Muhaxherët, Prishtinë