Universitet

Fakulteti i Kulturës Fizike

01

Adresa

Rr. Sheh Myhedini, Kodra e Trimave 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - mars 1999

02

Adresa

Rr. Ganimete Tërbeshi, nr. 40, Aktash, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

tetor 1996 - shtator 1998

03

Adresa

Rr. Gazmend Zajmi, nr. 158, Aktash, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

tetor 1993 - shtator 1995

04

Adresa

Rr. Bedri Gjini, Kodra e Trimave 1, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - mars 1999

05

Adresa

Rr. Eqrem Çabej, Qendra 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

qershor 2023 - qershor 2023

06

Adresa

Rr. Gazmend Zajmi, Aktash, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - korrik 1993

07

Adresa

Rr. Nak Berisha, Muhaxherët, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - korrik 1992

08

Adresa

Rr. Rene Dekarti, Muhaxherët, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - korrik 1992

09

Adresa

Rr. Ganimete Tërbeshi, Aktash, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

tetor 1995 - shtator 1996