Pronari i shtëpisë shkollë

Fakulteti i Kulturës Fizike

Universitet

Fakulteti i Kulturës Fizike

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

qershor 2023 - qershor 2023

Përdorimi i shtëpisë sot

Institucion

Gjendja e shtëpisë sot

Adresa

Rr. Eqrem Çabej, Qendra 2, Prishtinë