Pronari i shtëpisë shkollë

Fakulteti i Kulturës Fizike

Universitet

Fakulteti i Kulturës Fizike

Përdorimi i shtëpisë sot

Institucion

Adresa

Rr. Eqrem Çabej, Qendra 2, Prishtinë