Pronari i shtëpisë shkollë

Maliq Maliqi

Universitet

Fakulteti Filozofik

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

qershor 2023 - qershor 2023

Përdorimi i shtëpisë sot

Tjetër

Gjendja e shtëpisë sot

Nuk ekziston

Adresa

Rr. Hajrullah Abdullahu, Aktash, Prishtinë