Universitet

Fakulteti Filozofik

01

Adresa

Rr. Sheh Myhedini, Kodra e Trimave 2, Prishtinë

02

Adresa

Rr. Arben Xheladini, nr. 181, Arbëria 2, Prishtinë

03

Adresa

Rr. Ganimete Tërbeshi, nr. 45, Aktash, Prishtinë

04

Adresa

Rr. Ganimete Tërbeshi, nr. 58, Aktash, Prishtinë

05

Adresa

Rr. Lord Bajroni, nr. 82, Muhaxherët, Prishtinë

06

Adresa

Rr. Hajrullah Abdullahu, nr. 49, Aktash, Prishtinë

07

Adresa

Rr. Bedri Gjini, Kodra e Trimave 1, Prishtinë

08

Adresa

Rr. Eqrem Çabej, Qendra 2, Prishtinë

09

Adresa

Rr. Gazmend Zajmi, Muhaxherët, Prishtinë