Universitet

Fakulteti Filozofik

01

Adresa

Rr. Sheh Myhedini, Kodra e Trimave 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - prill 1992

02

Adresa

Rr. Arben Xheladini, nr. 181, Arbëria 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - qershor 1992

03

Adresa

Rr. Ganimete Tërbeshi, nr. 45, Aktash, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - korrik 1992

04

Adresa

Rr. Ganimete Tërbeshi, nr. 58, Aktash, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - korrik 1992

05

Adresa

Rr. Lord Bajroni, nr. 82, Muhaxherët, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - korrik 1992

06

Adresa

Rr. Hajrullah Abdullahu, nr. 49, Aktash, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

dhjetor 2023 - dhjetor 2023

07

Adresa

Rr. Bedri Gjini, Kodra e Trimave 1, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

maj 1992 - maj 1992

08

Adresa

Rr. Eqrem Çabej, Qendra 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

dhjetor 2023 - dhjetor 2023

09

Adresa

Rr. Gazmend Zajmi, Muhaxherët, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

maj 1992 - mars 1999