Pronari i shtëpisë shkollë

Fakulteti Filozofik

Universitet

Fakulteti Filozofik

Përdorimi i shtëpisë sot

Institucion

Adresa

Rr. Eqrem Çabej, Qendra 2, Prishtinë