Pronari i shtëpisë shkollë

Sherif Beselica

Universitet

Fakulteti i Mjekësisë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

qershor 2023 - qershor 2023

Përdorimi i shtëpisë sot

Afarizëm

Gjendja e shtëpisë sot

E shkatërruar

Adresa

Rr. Zagrebi, nr. 28, Arbëria 2, Prishtinë