Universitet

Fakulteti i Mjekësisë

01

Adresa

Rr. Zagrebi, nr. 28, Arbëria 2, Prishtinë

02

Adresa

Rr. Bekim Berisha, nr. 219, Arbëria 2, Prishtinë

03

Adresa

Rr. Ismail Qemajli, nr. 148, Arbëria 2, Prishtinë

04

Adresa

Rr. Hajrullah Abdullahu, nr. 61, Aktash, Prishtinë

05

Adresa

Rr. Ibrahim Pacolli, nr. 4, Muhaxherët, Prishtinë

06

Adresa

Rr. Ibrahim Pacolli, nr. 16, Muhaxherët, Prishtinë

07

Adresa

Rr. Xhavit Ahmeti, Taslixhe, Prishtinë

08

Adresa

Rr. Ismet Krasniqi, nr. 7, Kodra e Trimave 1, Prishtinë

09

Adresa

Rr. Bedri Gjini, Kodra e Trimave 1, Prishtinë