Universitet

Fakulteti i Mjekësisë

01

Adresa

Rr. Zagrebi, nr. 28, Arbëria 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

dhjetor 2023 - dhjetor 2023

02

Adresa

Rr. Bekim Berisha, nr. 219, Arbëria 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - korrik 1992

03

Adresa

Rr. Ismail Qemajli, nr. 148, Arbëria 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

tetor 1995 - gusht 1997

04

Adresa

Rr. Hajrullah Abdullahu, nr. 61, Aktash, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

tetor 1992 - gusht 1993

05

Adresa

Rr. Ibrahim Pacolli, nr. 4, Muhaxherët, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

tetor 1995 - gusht 1998

06

Adresa

Rr. Ibrahim Pacolli, nr. 16, Muhaxherët, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - korrik 1998

07

Adresa

Rr. Xhavit Ahmeti, Taslixhe, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

tetor 1994 - gusht 1996

08

Adresa

Rr. Ismet Krasniqi, nr. 7, Kodra e Trimave 1, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - qershor 1994

09

Adresa

Rr. Bedri Gjini, Kodra e Trimave 1, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - korrik 1992