Pronari i shtëpisë shkollë

Ndërmarrja private “Dukagjini”

Administratë

Rektorati i Universitetit të Prishtinës

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

qershor 2023 - qershor 2023

Përdorimi i shtëpisë sot

Gjendja e shtëpisë sot

Adresa

Rr. Nazim Gafurri, Qyteti i Vjetër, Prishtinë