Administratë

Rektorati i Universitetit të Prishtinës

01

Adresa

Rr. Emrush Miftari, Velania, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

qershor 2023 - mars 1999

02

Adresa

Rr. 1 Tetori, Velania, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

qershor 2023 - shtator 1998

03

Adresa

Rr. Xhorxh Bush, Qendra 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

qershor 2023 - qershor 2023

04

Adresa

Rr. Robert Doll, Pejton, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

qershor 2023 - qershor 2023

05

Adresa

Rr. Bajram Kelmendi, Vellusha, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

qershor 2023 - qershor 2023

06

Adresa

Rr. Nazim Gafurri, Qyteti i Vjetër, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

qershor 2023 - qershor 2023

07

Adresa

Rr. Emrush Miftari, Velania, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

qershor 2023 - qershor 2023