Pronari i shtëpisë shkollë

Bulent Plepolli

Administratë

Sekretariati-Këshilli i Arsimit të Komunës së Prishtinës

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

korrik 1995 - mars 1999

Përdorimi i shtëpisë sot

Gjendja e shtëpisë sot

Adresa

Rr. Fazli Grajçevci, Qendra 1, Prishtinë