Administratë

Sekretariati-Këshilli i Arsimit të Komunës së Prishtinës

01

Adresa

Rr. UÇK, Qendra 2, Prishtinë

02

Adresa

Rr. Abdullah Tahiri, Qyteti i Vjetër, Prishtinë

03

Adresa

Rr. Llapi, Qyteti i Vjetër, Prishtinë

04

Adresa

Rr. Fazli Grajçevci, Qendra 1, Prishtinë