Pronari i shtëpisë shkollë

Hetem Morina

Administratë

Këshilli për Financim i Komunës së Prishtinës

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

qershor 2023 - qershor 2023

Përdorimi i shtëpisë sot

Gjendja e shtëpisë sot

Adresa

Rr. Hamdi Mramori, Qyteti i Vjetër, Prishtinë