Pronari i shtëpisë shkollë

Hetem Morina

Administratë

Këshilli për Financim i Komunës së Prishtinës

Adresa

Rr. Hamdi Mramori, Qyteti i Vjetër, Prishtinë