Administratë

Këshilli për Financim i Komunës së Prishtinës

01

Adresa

Rr. Xhemajli Berisha, Velania, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

qershor 2023 - qershor 2023

02

Adresa

Rr. Zagrebi, nr. 8, Arbëria 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

qershor 2023 - qershor 2023

03

Adresa

Rr. Ferhat Draga, nr. 128, Aktash, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

qershor 2023 - qershor 2023

04

Adresa

Rr. Thimi Mitko, nr. 31, Aktash, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

qershor 2023 - qershor 2023

05

Adresa

Rr. UÇK, Qendra 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

qershor 2023 - qershor 2023

06

Adresa

Rr. Llapi, Qyteti i Vjetër, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

tetor 1992 - korrik 1994

07

Adresa

Rr. Tahir Sinani, Vellusha, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

qershor 2023 - qershor 2023

08

Adresa

Rr. Hamdi Mramori, Qyteti i Vjetër, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

qershor 2023 - qershor 2023

09

Adresa

Rr. Hamdi Mramori, Aktash, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

qershor 2023 - qershor 2023