Pronari i shtëpisë shkollë

Januz Kastrati

Universitet

Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

tetor 1994 - qershor 1996

Përdorimi i shtëpisë sot

Banim

Gjendja e shtëpisë sot

E renovuar

Adresa

Rr. Bekim Berisha, Arbëria 2, Prishtinë

Big House

ShtËpitË tjera ku ËshtË mbajtË mËsimi

Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës