Pronari i shtëpisë shkollë

Fakulteti i Filologjisë

Universitet

Fakulteti i Filologjisë

Përdorimi i shtëpisë sot

Institucion

Adresa

Rr. Eqrem Çabej, Qendra 2, Prishtinë