Universitet

Fakulteti i Filologjisë

01

Adresa

Rr. Nexhmi Llumnica, nr. 31, Kodra e Trimave 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

dhjetor 2023 - mars 1999

02

Adresa

Rr. Bajram Bahtiri, Medresa, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

tetor 1992 - mars 1999

03

Adresa

Rr. Bajram Bahtiri, Medresa, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - mars 1999

04

Adresa

Rr. Bajram Bahtiri, Medresa, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

tetor 1993 - korrik 1994

05

Adresa

Rr. Bajram Bahtiri, nr. 720, Medresa, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - mars 1999

06

Adresa

Rr. Ismail Qemali, nr. 55, Arbëria 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

tetor 1993 - korrik 1994

07

Adresa

Rr. Eqrem Çabej, Qendra 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

dhjetor 2023 - dhjetor 2023

08

Adresa

Rr. Bajram Bahtiri, Medresa, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - mars 1999

09

Adresa

Rr. Fatmir Selmani, Medresa, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

mars 1992 - korrik 1992