Universitet

Fakulteti i Filologjisë

01

Adresa

Rr. Nexhmi Llumnica, nr. 31, Kodra e Trimave 2, Prishtinë

02

Adresa

Rr. Bajram Bahtiri, Medresa, Prishtinë

03

Adresa

Rr. Bajram Bahtiri, Medresa, Prishtinë

04

Adresa

Rr. Bajram Bahtiri, Medresa, Prishtinë

05

Adresa

Rr. Bajram Bahtiri, nr. 720, Medresa, Prishtinë

06

Adresa

Rr. Ismail Qemali, nr. 55, Arbëria 2, Prishtinë

07

Adresa

Rr. Eqrem Çabej, Qendra 2, Prishtinë

08

Adresa

Rr. Bajram Bahtiri, Medresa, Prishtinë

09

Adresa

Rr. Fatmir Selmani, Medresa, Prishtinë