Pronari i shtëpisë shkollë

Hamdi Syla

Administratë

Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

qershor 2023 - qershor 2023

Përdorimi i shtëpisë sot

Gjendja e shtëpisë sot

E pandryshuar

Adresa

Rr. Zija Shemsiu, Ulpiana, Prishtinë

Big House

ShtËpitË tjera ku ËshtË mbajtË mËsimi

Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës