Administratë

Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës

01

Adresa

Rr. Zija Shemsiu, Ulpiana, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

dhjetor 2023 - dhjetor 2023