Administratë

Enti Pedagogjik ndërkomunal i Prishtinës

01

Adresa

Rr. Sylejman Vokshi, Qendra 2, Prishtinë

02

Adresa

Rr. Lord Bajroni, Muhaxherët, Prishtinë

03

Adresa

Rr. Abdullah Tahiri, Qyteti i Vjetër, Prishtinë

04

Adresa

Rr. Llapi, Qyteti i Vjetër, Prishtinë

05

Adresa

Rr. Enver Berisha, Medresa, Prishtinë