Administratë

Enti Pedagogjik ndërkomunal i Prishtinës

01

Adresa

Rr. Sylejman Vokshi, Qendra 2, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

dhjetor 2023 - dhjetor 2023

02

Adresa

Rr. Lord Bajroni, Muhaxherët, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

dhjetor 2023 - dhjetor 2023

03

Adresa

Rr. Abdullah Tahiri, Qyteti i Vjetër, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

dhjetor 2023 - dhjetor 2023

04

Adresa

Rr. Llapi, Qyteti i Vjetër, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

prill 1992 - korrik 1994

05

Adresa

Rr. Enver Berisha, Medresa, Prishtinë

Periudha e përdorimit si shtëpi-shkollë

dhjetor 2023 - dhjetor 2023