Pronari i shtëpisë shkollë

Mejtepi i Xhamisë së Haxhi Ymerit

Shkollë e mesme

Mejtepi i Xhamisë së Haxhi Ymerit

Viti shkollor

1991/1992

Përdorimi i shtëpisë sot

Tjetër

Gjendja e shtëpisë sot

E pandryshuar

Adresa

Rr. Fehrat Binishi, Nr. 23, Lagja e Haxhi Ymerit, Gjakova

Big House

ShtËpitË tjera ku ËshtË mbajtË mËsimi

Mejtepi i Xhamisë së Haxhi Ymerit